Andreas Jeppesen Schytte

Fra Wiki Blokhus
Skift til: Navigation, Søgning

Andreas Jeppesen Schytte var Blokhus Klitplantages anden klitplantør. Han blev født den 28. august 1878 i Østerild sogn ved Thisted, hvor hans forældre havde en lille landejendom, og fungerede her fra 1928 til 1943.

Som ganske ung kom han til skovvæsnet, først i Hvidbjerg ved. Aa, og dernæst i Gl. Skagen, hvor han var assistent i 12 år. Han beklædte dernæst et par år en stilling i Lodbjerg, indtil han i 1928 kom til Blokhus. Her virkede han som klitplantør i 16 år.

Schytte var en statelig og myndig herre. Hans ord var lov og de mange bønder og fiskere, og deres koner, der fik et velkomment ekstra arbjde med at plante træer under hans ledelse, så op til ham som en gud.

Andreas Schytte var ungkarl og kunne derfor helt hellige sig skovdriften og opretholdelse af ro og orden i plantagen. Hans hus blev ført gennem 35 år af hans husbestyrerinde frk. Asta Jensen.

Andreas Jeppesen Schytte, klitplantør 1928-1943

Schytte var den første klitplantør, der underbyggede sin myndighed med uniform og statslig kasket, og det var ham der foranledigede at Kongeegen blev plantet midt i plantage.

Men indgød han respekt og myndighed i lokalsamfundet, var han dog lige så autoritetstro overfor sine foresatte i Klitdirektoratet. Det viser en omfattende korrespondance.

Andreas Schytte var meget nationalt indstillet, og dette var også én af årsagerne til, at han tog sin afsked i 1943. Han kunne simpelthen ikke med den tyske værnemagt, der havde besat landet og nu regerede i hans plantage. Desuden var han syg og nu blevet 65 år gammel.

Han blev pensioneret 1943, og flyttede først til Dragsbæk, dernæst til Mors og senere til Skanderborg og dernæst Tilsted ved Thisted. I juli 1946 slog han sig endelig med i Østerlid på sin fødeegn. Hans var da helt lammet og hjælpeløs, men hans trofaste husbestyrerinde var stadig hos ham og ydede ham gennem hans mange sygdomsår en god og opofrende pleje.