Kongeegen

Fra Wiki Blokhus
Skift til: Navigation, Søgning
Kongeegen, plantet af Kristine Ribergaard Thomsen på foranledning af klitplantør Andreas Jeppesen Schytte
Kongeegen er i grunden et beskedent egetræ, der står i trekanten midt i Blokhus Klitplantage, hvor en gren af den vidt forgrenede Plesnersvej og Jacobsvej mødes. Den blev plantet efter ordre fra Blokhus's anden klitplantør, Andreas Jeppesen Schytte, der fungerede her fra 1928 til 1943.

Den første Kongeeg, der blev plantet på stedet, gik ganske vist ud, men den blev hurtigt erstattet af en ny.

Egen havde fået værdi for de lokale, og i de første mange år, indtil dens rødder havde fået grundigt fat i jorden, var den indhegnet, for at dyrene ikke skulle tage topskuddene.

Andreas Jeppesen Schytte var livet igennem en dygtig, energisk og pligtopfyldende mand, og overmåde kongetro. Han og var meget stolt af, kort før han fik sin afsked med pension, at blive dekoreret med Dannebrogsmændenes Hæderstegn.

I en folder om Cykelruter i Blokhus Klitplantage står der, at "Kongeegen" blev plantet i anledning af, at Kong Christian d. 10 var på besøg. "Hvorfor kongen var på besøg," står der ganske vist, "vides ikke i dag."

Klitplantør Andreas Jeppesen Schytte
Kongehuset kan ikke bekræfte, at majestæten var på besøg i Blokhus under krigen. Og det er også meget usandsynligt, at han var det. Kongeegen er sandsynligvis blevet plantet på foranledning af den usædvanligt kongetro klitplantør Schytte i anledning af Hans Majestæt Kong Christian x's 70-års fødslesdag den 26. september 1940.

Og det er en kendsgerning, at den oprindelige "Kongeeg" blev plantet af en ugift kone i Sønder i By 38, Kristine Thomsen (Ribergaard). Det er hende, der har lagt navn til Kristinesvej.

Hun havde i sine unge dage tjent under plantør Andreas Jeppesen Schytte. Og hun havde i mange år været med på planteholdet sammen med sin ligeledes ugifte kusine, Kristiane Thomsen.

Kristine Thomsen havde til sin død det til højre viste portræt af Schytte stående som en slags "alterbillede" på sit sybord i "Sønder i By".