Skudehandel

Fra Wiki Blokhus
Skift til: Navigation, Søgning
Blokhus set fra vest 1887-2007. Fra højre ses Blokhus Mølle, Flaghøjen, Redningsstationen, Klitgaards Badehotel, tidligere Skudehandel med keglebanen i forgrunden

På billedet til venstre fra 1887 ses fra højre Blokhus Mølle, Flaghøjen, Redningsstationen, Klitgaards Badehotel, tidligere Skudehandel, med keglebanen i forgrunden.

Om skudehandelens histrorie:

I 1680 fik Blokhus ret til at handle med indført norsk tømmer og udføre korn mod at angive varerne for nærmeste toldsted. De måtte købe korn, rug og mel af landboerne til udførsel til Norge og indføre trælast, kalk og sten fra Norge.

Senere i 1687 blev det også tilladt at udføre brændevin, flæsk og kød, ost og smør. Fra Norge indførtes også tjære, potaske, egebark, jern, salt mv., som egentlig ikke var tilladte varer.

Fra Tversted til Slettestrand fortoldedes i 1669 65 skuder, der formodes at være norsk ejede. Fra 1680 indkøbte vendelboerne selv skuder, overvejende i Norge. Blokhus blev sammen med Løkken til betydelige handelspladser.

I Norge blev samtlige danske kystpladser kaldt ”Nordstrand”.


1772-75 opførtes "Den Nordre Gård" i Blokhus af skudehandler Svend Bondrup og hustruen Maren Hjortels. De havde konstant to fartøjer, der handlede på Danmark og Norge. Gården var et imponerende kompleks på 5 bygninger, hvoraf stuehuset var på 51 meter. De øvrige bygninger var stald, lade, gæstestald m.v., samt maltgøreri. Laden blev senere bolig for herredsfogeden, stuehuset blev tingsted og herredskontor, og maltgøreriet blev indrettet som arrest. "Den nordre gård" kan man stadigvæk se i Blokhus.

Den anden skudehandler var købmand Carl Klitgaard, der kom til Blokhus i 1826. Han havde omkring 10 skuder.

Fra 1826 blev der også optaget skudehandel til England, Hamburg, Antwerpen, Riga og Stettin, der fik stor betydning for vareomsætningen. Aalborgs købmandslav klagede i 1836 over toldbetjeningen af skudehandlen, da man mente at kun 1/10 af varerne blev toldbehandlet. Smugleriet blomstrede, og da Norge havde stort behov for proviant kunne alt afsættes.

Fra 1871, da jernbanen kom til Vendsyssel og stationsbyerne begyndte at vokse frem, aftog vestkystens skudehandel, og de norske småskuder ophørte med at sælge træ til Blokhus m.fl. Skudefarten ophørte i Blokhus i 1885.

I Blokhus by er Strandingskroen fra 1838-44 og Kancelligaarden fra 1600-tallet bygningsfredet.