Maren Hjortels

Fra Wiki Blokhus
Skift til: Navigation, Søgning

Blokhus-set-fra-vest-1887-2007.gif

Maren Hjortels var skudehandler og enke efter Svend Jensen Bonderup - søn af nr. 6 - blev født 1626 og døde 1789. Han var gift med Maren Andersdatter Hjortels - datter af nr. 5, født 1726 død 1790. Men ægteskabet var barnløst.

Svend Bonderup var en meget anset og formuende mand. Han boede i gården matrikel nr. 67 hvis nuværende anseelige vaaninghus blev opført i hans tid ... af hans hustru, fortælles det.

Han havde bestandig to fartøjer i rutefart mellem Danmark og Norge og blev en meget formuende mand.

Han og hustruen satte sig et meget smukt eftermæle gennem den meget stor godgørenhed, som de udviste mod egnens fattige. Han efterlod sig en stor formue. Af avertissementet af hans dødsbos løsøre ses det, at det bestod af en hel del guld - såvel forarbejdet som i form af dukater, samt terriner, skåle og kander i sølv, et komplet sølv kaffe- og teservice og sølvskeer, knapper og mønter. Endvidere var der en mængde bohave: gangklæder af Silke og klæde, to smukke brune hopper og andre heste, gode køer, flotte vogne, både, fiskeriredskaber og 2 velsejlende brigger.

thump

Ægteparret ligger begravet under korgulvet i Hune kirke.