Rettelser og Kommentarer

Fra Wiki Blokhus
Skift til: Navigation, Søgning
Peter Wendelboe i Rigsarkivet

På denne side kommer rettelser og kommentarer til forskellige bøger og artikler om Blokhus.

Det er ikke alt, hvad der gennem tiderne er skrevet om Blokhus's historie, der er sandt. Mange beretninger bygger på velmenende menneskers mere eller mindre gode hukommelse eller subjektive erindringsforskydelser. Vor udsendte medarbejder har forsøgt at komme til bunds i arkiverne for at finde sandheden om sommerhusbyen Blokhus

Gennem mange år har denne sides redaktør pløjet gamle dokumenter igennem for at finde frem til de faktiske omstændigheder bag tilblivelsen af Blokhus. Og det er ikke altid, at samtidige dokumenter kan bekræfte de mange vandrehistorier, som kan læses i turistbrucurer, i årbøger eller avisartikler. Et eksempel kan ses i Egnssamlingens beretning i Lokalavisen Sydvest Vendsyssel fra 6. august 1986 til venstre.

Lokalavisen Sydvestvendsyssel
Det har i årevis været en udbredt "kendsgerning", at det første sommerhus, der blev bygget i Blokhus, var tobaksfabrikant Niels Christian Kjærs. Alle offentliggjorte kilder fortæller, at det blev bygget til højre for nedkørslen til stranden i 1908.

Oplysningen fremkom så vidt vides første gang i en artikel i Vendsyssleske Årbog 1969 (side 173). Det er artiklens forfatter, Arne Højbjerg, der første gang nævner årstallet 1908. Og det er siden ukritisk blevet citeret i talrige andre bøger, turistbrochurer, avisartikler. Årstallet forekommer endog i en professionel, videnskabelig afhandling, udfærdiget af en inspektør ved Nordjyllands Historiske Museum og to journalister, der er købt og betalt af Nordjyllands Amt i 2002.

Det er bare ikke rigtigt!

Harald Klitgaard sætter som den første spørgsmålstegn ved årstallet i sin nylig udkomne bog "Fra istid til ispind", hvor han fortæller, at tobaksfabrikant Kjærs hus blev bygget "omkring 1904" (side 90). Desværre gengiver han i forbindelse med omtalen et foto af Kjærs hus med underskriften "Moderne" Sommervilla bygget i ca. 1920 af Frode Bender, Aalborg.

Men virkeligheden er, at huset er opført 1902 af Niels Chr. Kjær, der den gang sammen med barndomsvennen Frederik Obel ejede den kendte tobaksfabrik i Aalborg. Efter hans død blev huset overtaget - ikke af den boghandleruddannede Frode Bender, men af hans ugifte broder direktør [[ Frederik Glorfeldt Bender]] (1880-1940) fra London Magasinet på Nytorv i Aalborg.

Harald Klitgaard oplyser også på side 91, at Kjær var ejer af det første automobil, der kom til Blokhus. Det skulle være i 1919. Men da havde Niels Chr. Kjær været død i seks år! Bilen var en Oldsmobile, indkøbt under hans Amerikatur i 1902. Og han kørte i den til sin død i 1913. Der kom senere til at stå "P 1" på nummerpladen. "P" var Hjørring Amts kendingsbogstav på nummerplader. Efter Kjærs død blev den overtaget af en tandlæge i Frederikshavn. Senere købte General Motors bilen, og nu ejes den af FDM. Den er stadig køreklar, og indregistreret med nummerplader og det hele, og er netop senest i 2007 og igen i 2015 blevet synet og godkendt for en ny 8-års periode.

Det er ikke sikkert, at denne sides redaktør formår at finde sandheden bag alle de overleverede historier om Blokhus. Der vil sikkert også i den udgivelse, som udsendes i Foreningen Klitplantagen Blokhus' "jubilæumsår", kunne forekommer fejl og unøjagtigheder. I så fald vil han være taknemmelig over at blive gjort opmærksom på dem fra læsere, der måtte have korrektioner eller tilføjelser. På forhånd tak.

Se mere om Tobaksfabrikant Christian Kjærs sommerhus!


Vendsysselske Årbøger

Fra Istid til Ispind

Sammenblanding af Chr. Kjær - Bender Frode /F.G. Bender) 1908

Det følgende er notarer, der snareet bliver korrigeret.

Billeder af fiskerkuttere på sidene tre ved en jolle (er ikke Jens Bærent og Mathæus Sørensn) og delt ikke fra Blokhus 67 og 72 er ikke fra Blokhus, men fra hhv.Thy og ...., hvilket ses af LN= Blokhus T-nr. (Thisted tolddidstrik) - flok mænd ved Lyngby i thy - 3 mænd

Erik og Arne var med på båden Ingvald Hamre (nu død)

Foreningen Klitplantagen Blokhus

De gav liv til Blokhus

Blokhus - 400 år

Egnssamlingen Saltum