Knud Larsen

Fra Wiki Blokhus
Skift til: Navigation, Søgning
Knud Larsen. Klitplantør 1996-2007
Knud Larsen

1996 -2007

Knud Larsen blev ansat som skovfoged/plantør i Blokhus Klitplantage i 1996 med et bredspektret arbejdsområde i Blokhus, Rødhus og Ejstrup. Udover skovdrift og maskinpark skulle han bl.a. føre tilsyn med Skov- og Naturstyrelsens sommerhusgrunde og campingpladser, som ofte kunne kræve en lidt svær stillingtagen, men som han gennem menneskelig indsigt og diplomatisk forståelse evnede at få til at glide.

Han blev født i 1954 på en landejendom på Vester Nebelegnen og færdedes hele sit liv med stor glæde og et emestående engagement i naturen, som han iagttog med stor nysgerrighed. Som dreng var han spejder og senere tropsfører. Efter gymnasiet gik Knud Larsen hurtigt i gang med en uddannelse indenfor skovbrug.

I 1979 blev han uddannet skovtekniker fra Skovskolen i Nøddebo. Derpå fulgte tre års ansættelse i et Statsskovdistrikt i Nordjylland, inden han fra 1983- til 86 ledede et træplantningsprojekt i Tanzania.

Efter hjemkomsten fra Afrika i 1986 var Knud Larsen ansat i forskellieg stillinger, indtil han blev tjenestemandsansat ved et statsskovbrug i Frederiksborg. Derefter tog igen orlov for at lede skovplantning i Nepal i Himalaya.

Da han vendte hjem i 1992, blev han skovfogedassistent på Fussingø og var senere et par år i Thy Statskovdistrikt indtil ansættelsen som plantør i Blokhus.

Under et ferieophold i 1989 i Zimbabwe havde Knud Larsen hos fælles bekendte truffet Bente, der var fra Fyn, men som nu arbejdede i Afrika som sygeplejerske. De to dannede par, og hun fulgte senere med ham til Nepal, men rejste hjem inden deres første barn kom til verden. Senere kom endnu to børn til.

For Knud Larsen var børnene og familien altid i centrum. Og medlevende som han var i sine omgivelser og samfundet omkring, blev han valgt i Hune Friskoles bestyrelse, hvor senere blev formand. Desuden var han engageret i Venstre og var ved kommunalvalget den 23. november 2005 opstillet på Venstre-listen, dog uden at opnå valg. Han var ligeledes aktiv i hjemmeværnet, så vidt som tiden tillod.

Knud Larsen læste meget, bl.a. engelske bøger og han havde stor viden om mange ting og emner. Desuden havde han på næsten alle mulige områder evner for at fikse og lave ting. Og med lige stor succes på håndværksmæssige områder, som f.eks. når han kreerede og syede fastelavnskostumer til børnene.

Knud Larsen var en pålidelig og humoristisk og engageret mand, som man kunne regne med, såvel på arbejdsområder, som i alle mulige andre sammenhænge. Han deltog således i en række praktiske arbejdsopgaver ved friskolen.

Men i 2007 viste det sig, at han havde en hjernesvulst, som ikke lod sig operere. Han fik orlov og måtte tage strålebehandlinger, men han kom ikke mere på arbejde. Et par gange var Knud Larsen indlagt kort på hospice, hvor han tilbragte et par uger indtil den globale skovmand døde 12. juni 2007 i en alder af kun 53 år efter et indholdsrigt og eventyrligt liv.

Foruden Bente efterlod Knud Larsen sig børnene, Johanne på femten år, som gik er på efterskole, samt Estrid på tretten og Erik på elleve år.

Under hans sygdom og i et halvt års tid efter hans død blev hans arbejdsopgaver i skoven varetaget af skovfoged Hans Brix Christiansen fra Aabybro. Bente og børnene blev boende i plantørboligen indtil slutningen af maj 2008, hvorefter skovløber Flemming Henriksen flyttede ind. Dermed var det slut med klitplantører og skovfogeder i Blokhus. Den overordnede ledelse efter Knud Larsens død varetaget fra Nordjyllands Skovdisttrikt i Skagen der i 2008 fik navnet Natur- og Skovstyrelsen Vensdsyssel.