Jens Uttrupvej

Fra Wiki Blokhus
Skift til: Navigation, Søgning

Jens Uttupvej er en lille uasfalteret sidevej til Aalborgvej i Blokhus. Den er opkaldt efter Jens Andersen Uttrup (død 1720), der var skudehandler og kromand i Blokhus.

Ifølge Hvetbo Herreds Tingbog fra novembner 1635 har en skudehandler haft privilegium til at "sælge øl og vin til vejfarende og holde dem med senge og hestefoder og hvad andet, en kromand bør holde". I 1692 hører vi, at "Professor Holger Jacobæus og hans svoger, Pastor Johan Adolf Bornemann drog fra Aalborg til Blokhus og spiste middag der". Og endnu i 1711 nævnes den priviligerede kro, som på det tidspunkt indehavedes af Jens Andersen Uttrup.

Men i 1733 fandtes der ifølge Stiftamtets Design. over prilvil. Kroer ingen priviligeret kro her. På det tidspunkt var der kommet flere skudehandlere, og de drev utvivlsomt krohold uden bevilling, ligesom købmændene i byerne som oftest gjorde.

I 1844 fik Købmand Carl B. Klitgaard bevilling til gæstgiveri i det af ham samme år oprettede "Hotel Nordsøen".