Hans Brix Christiansen

Fra Wiki Blokhus
Skift til: Navigation, Søgning
Hans Brix Christiansen. Konstitueret Klitplantør 2006-2007
Hans Brix Christiansen

Konstitueret 2006-2007 Under forgængeren, Knud Larsens sygdom og i et halvt års tid efter hans død blev hans arbejdsopgaver i skoven varetaget af skovfoged Hans Brix Christiansen fra Aabybro. Bente og børnene blev boende i Plantørboligen indtil slutningen af maj 2008, hvorefter skovløber Flemming Henriksen flyttede ind. Dermed var det slut med klitplantører og skovfogeder i Blokhus. Den overordnede ledelse efter Knud Larsens død varetaget fra Nordjyllands Skovdistrikt i Skagen der i 2008 fik navnet Natur- og Skovstyrelsen Vensdsyssel og senere Naturstyrelsen Vendsyssel.

Hans Brix blev senere skovfoged ved Vedskov Skov- og Træservice og pr. 1. august 2012 fik han ansættelse som skovfoged ved Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland, Danmarks eneste medlemsejede organisation, der rådgiver skovejerne og udfører alle slags slags opgaver relateret til skovbrug..