Blokhus Kanonlaug

Fra Wiki Blokhus
Skift til: Navigation, Søgning
Blokhus Kanonlaug er oprettet sommeren 2009 og består af ca. 30 mænd og kvinder. Det er en selskabelig forening, der er dannet for at værne om og betjene Blokhus Kanonen, som blev genindviet den 19. juli 2009. Se video fra begivenheden til højre >>.

Blokhus Kanonen er en 85 mm britisk forladeskibskanon 120 cm lang på en rød træ-rappert, malet i de "oldenburgske farver", som blev brugt af det danske kongehus på det tidspunkt, den blev fundet som vraggods på Blokhus strand i 1808.

Det formodes, at kanonen stammer fra den engelske fregat "The Crescent", som forliste under Englandskrigen ud for Mårup Kirke syd for Lønstrup. Fregatten var ladet med forsyninger til den engelske flåde, som lå ud for København. Fregatten var bevæbnet med 44 skibskanoner og havde en besætning på 300 inkl. kvinder og børn, hvilket var kutyme dengang. At gå på grund på fjendens kyst var meget ubelejligt, og i forsøget på at slippe fri affyrede man alle kanonerne mod land i håb om, at rekylen kunne skubbe skibet fri. Da det ikke lykkedes, kastede man alt løsøre over bord inkl. de 44 kanoner. I den orkanagtige storm totalforliste skibet og kun ca. 40 søfolk kom levende i land.
Herefter havde kanonen en omtumlet tilværelse. Den skød salut, når skudehandlernes skibe afsejlede og kom hjem. Under 1864-krigen med slaget ved Dybbøl og tyskernes efterfølgende besættelse af Danmark blev kanonen gravet ned i en klit i skjul for fjenden.

I begyndelsen af 1900 tallet fik kanonen endelig en æresplads vest for "Strandingskroen" som et monument for den tidligere skudehandels storhedstid .Kanonen blev skudt af hver nytårsaften, en tradition som nu er genoplivet Nytårsdag kl. 13 af Blokhus Kanonlaug.

Efter anden verdenskrig blev den i en arvesag fjernet fra Blokhus i 1966 og først fundet i 2009 af stifterne af Blokhus Kanonlaug, Harald Klitgaard og Erik Boll og ført tilbage til Blokhus, hvor den derefter gennemgik en omfattende renovering. Det nyoprettede Blokhus Kanonlaug har ansvaret for kanonen og affyrer den fra 1. juli til medio august, hver aften kl. 21.00 ved strandkiosken på Blokhus Strand. I vinterhalvåret er den udstillet i Blokhuset´s indgangsparti på Blokhus Torv.


Kanonlaugsstyrelsen er laugets øverste myndighed. Laugsstyrelsen ledes af Oldermanden. Laugets kanonérer og laugsbrødre er alle hæderlige og velagtede borgere.

  • Oldermand: Hubert Clausen, mail, tlf. 98241010
  • Viceoldermand og ceremonimester: Gunner Møller, mail, tlf. 98249900 & 22619560
  • Krudtmester: Michael Krause, mail, tlf. 20758261
  • Skriverkarl og Vagtplanmester: Walther Svendsen mail
  • Kassemester: Erik Normann, mail, tlf. 98881025 eller 20677886