Bøje Nielsen

Fra Wiki Blokhus
Skift til: Navigation, Søgning
Bøje Nielsen, finansmand.
Bøje Taagaard Nielsen (1937-2007) var en dansk stor entreprenør, der havde stor succes i 1970'erne med at bygge stort, hurtigt og billigt.

Bøje Nielsen købte i 1972 Gorm Bremmers karakteristiske sommervilla "Strandgården", Ribergårdsvej 16, med det formål at opføre et hotel på grunden. Indtil da havde ejendommen ligget på en stor åben grund i ensom majestæt langs Ribergårdsvej i Blokhus.

Gorm Bremmers sommervilla i Blokhus, opført 1927. Fasade mod øst.

Men Pandrup byråd fik forpurret Bøje Nielsens hotelplaner på grunden. Byrådet mente, at et så flot hotel snarere burde ligge inde i selve byen og stillede derfor en grund til rådighed langs Torvet i Blokhus på det sted, hvor nu Kalstrup Livsstilshus ligger. Her opførte Bøje Nielsen sit senere så berømte hotel, der endte sine dage under betegnelsen Spøgelseshotellet i Blokhus.

Bøje Nielsen boede selv i Strandgården i cirka 14 dage i 1972 og solgte den derefter til Sparekassen Nordjylland, der begyndte at udstykke den store grund. Ved handlen tjente Bøje Nielsen cirka 1 million kr.


Bøje Nielsen grundlagde sit firma Danske Fabrikshaller A/S i maj 1962 og anvendte begrebet Totalentreprise om den byggemåde, som han opfandt i 1960'erne. Bøje Nielsen udnyttede, at han kunne ansætte medarbejdere fra underleverandørerne mod lønforhøjelse. Underleverandørerne skulle desuden betale så store dagbøder for forsinkelser, at mange af dem gik konkurs.

I 1970 stifede Bøje Nielsen og Axel Juhl-Jørgensen Dansk Totalentreprise, som i 1970'erne fik overvældende succes ved at realisere store byggerier hurtigt og billigt. Bøje Nielsen og Axel Juhl-Jørgensen ejede hver 50%, og Axel Juhl-Jørgensen blev adm. dirktør for firmaet.

I 1979 erklærede Bøje, at hans personlige formue var opgjort til mere end 600 mio. kr.

Han blev landskendt for sit temperament, der medførte sigtelser for ulovlig våbenbesiddelse, overfald på politifolk og journalister og mere end 200 fartovertrædelser.

I 1979 startede slagsmålet om magten i Dansk Totalentreprise, da Axel Juhl-Jørgensen prøvede at overtage Dansk Totalentreprise, idet Bøje Nielsens pille- og alkoholmisbrug var blevet en belastning for firmaet.

Bøje Nielsen traf flere tvivlsomme beslutninger. Bl.a. skulle han stille en sikkerhed på 1 million dollars for et projekt med Universal om udlejning af videoer gennem tankstationer og videoklubber i Danmark. Ved det afgørende møde i USA var Bøje Nielsen beruset og projektet faldt til jorden.

Da finansmanden Jan Bonde Nielsen mødte problemer efter købet af B&W og blev sigtet for mandatsvig, trådte Bøje til og hjalp med bankgarantier og en lukrativ post i Danske Fabrikshaller A/S. Bestyrelsen nedlagde nu veto, og Bonde blev fyret efter én dag med den begrundelse, at firmaet ikke kan bruge en bedragerisigtet.

I oktober 1980 voksede uoverenstemmelserne i Dansk Totalentreprise, og Bøje Nielsen startede senere sit eget firma, som opførte det store kontorhus på Avedøre Holme


Fra Berlingske Tidende 22. maj 2007[redigér]

Bøje Nielsen var svækket af sygdom. Alvorlig diabetes. Lænket til kørestol. Mærket af livets turbulens, af misbrug og perioder med voldsomme psykiske problemer. Men ikke mere knækket, end han sammen med sin advokat, Christian Harlang netop i går, indbragte sin erstatsningssag mod staten for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Han klagede over langsommelig sagsbehandling. Bøje Nielsen mente at have tabt 100 mio. kroner, fordi Sø- og Handelsretten misrøgtede hans konkursbo.

Det hele startede i sus og dus med storbyggerier i Danmark, Scanticon-hoteller i USA og med køb af herregården Fodbygaard i Sydsjælland.

Allerede i 1970 fandt byggematador Nielsen sammen med en ligesindet, entreprenøren Axel Juhl-Jørgensen, og de dannede selskabet Dansk Totalentreprise, som udviklede sig til en komet på byggemarkedet.

Bøje Nielsen levede det vilde liv med fester og smukke kvinder. Med store biler - og et tiltagende alkoholmisbrug.

Han tilbød sin hjemby, Næstved, et nyt rådhus. Kvit og frit. Hjembyen takkede nej, man ville åbenbart ikke i lommen på bygherren.

Tømmerhandler

Fabrikantsønnen fra det indremissionske hjem i Næstved kom i lære i den lokale tømmerhandel, Ravns, og sin første formue tjente han ved om aftenen at afbarke grantræer.

Bøje Nielsen var 33 år før han rørte sin første dråbe spiritus - siden blev det til whisky i voldsomme mængder.

I slutningen af 1970erne brød en magtkamp mellem Bøje Nielsen og Axel Juhl-Jørgensen, i starten af 1980erne begyndte Bøje Nielsen at ligne den tabende part. Juhl-Jørgensen overtog sin partners andel i Dansk Totalentreprise, og kort tid efter blev Bøje Nielsen så erklæret konkurs.

Skandale på skandale fulgte, og han var godt stof i pressen. Talrige gange kom Bøje Nielsen i konflikt med loven, og i denne »grå periode«, som han selv har benævnt dette livsafsnit, mistede han overblikket og han mistede værdier.

Godset Fodbygaard, hvor han sammen med en kreds af samfundets spidser levede livet, blev solgt på tvangsauktion.

Var konkursen nødvendig?

Konkursen satte rekord med sine 2,5 mia. kroner. I de næste mange år, hvor kuratorerne arbejdede med konkursboet, viste det sig imidlertid, at Bøje Nielsen havde ret i sin påstand om, at han kunne svare enhver sit. I 1992 var alt gjort op, og der blev - efter skat - et beløb på 50 mio. kr. tilbage til Bøje Nielsen. Kravene om en ændring af konkursloven fik ny næring.

Bøje Nielsen mener, at Sø- og Handelsretten har misrøgtet hans konkursbo og dermed påført ham et tab på 100 millioner kroner. Samtidig klagede Bøje Nielsen over langsom behandling ved domstolene af den erstatningssag, som blev anlagt ved Østre Landsret i oktober 2005.

»Da han lå ned, svigtede retssystemet hensynet til hans retssikkerhed. Efter en længere sygdomsperiode fik han kræfter til at anlægge sin erstatningssag, men nu er han gennem flere år blevet forsinket i at opnå den retfærdige rettergang, som han fortjente«, sagde hans advokat, Christian Harlang, i går. Christian Harlang er i Bøje Nielsens testamente fra 2005 instrueret i at fortsætte sagen ved Østre Landsret efter Bøje Nielsens død.

En biografi sidste år er skrevet om Bøje Nielsen af journalisten John Lindskog, berettede hele historien om det liv, der bød på ufatteligt store udsving. Efter mange år med særdeles ringe helbred fik Bøje Nielsen efter en shunt-operation i hjernen så mange kræfter, at han kunne fortælle sin historie. Sin sidste tid boede Bøje Nielsen med sin tredie kone nord for København.

Bøje Nielsen blev født 5. november 1937, han døde 21. maj 2007.