Wiki Blokhus:Generelle forbehold

Fra Wiki Blokhus
Version fra 12. okt 2016, 18:13 af Peter Wendelboe (diskussion | bidrag) Peter Wendelboe (diskussion | bidrag) (Jurisdiktion og lovligheden af indholdet)

(forskel) ←Ældre version | se nuværende version (forskel) | Nyere version→ (forskel)
Skift til: Navigation, Søgning

Skabelon:Forbehold

Wiki Blokhus giver ingen garanti for indholdets pålidelighed

Wiki Blokhus er en online samarbejdsdrevet encyklopædi og udgøres af en frivillig og åben sammenslutning af enkeltpersoner og grupper, som frit arbejder på at udvikle en fælles open source kundskabsressource af menneskelig viden for at gøre forskelligt uddannelsesmæssigt, kulturelt og informativt stof frit tilgængeligt på internettet. Strukturen i projektet giver alle med en internetforbindelse mulighed for at ændre i indholdet. Vær opmærksom på, at det, der findes her, muligvis ikke er blevet gennemgået af personer med den nødvendige ekspertise, indenfor de bestemte emner, der er nødvendige for at levere fuldstændige, korrekte eller pålidelige oplysninger.

Det er ikke ensbetydende med, at der ikke kan findes mange værdifulde og nøjagtige informationer i Wiki Blokhus. Men Wiki Blokhus kan ikke give garanti på nogen som helst måde for holdbarheden af de oplysninger, der findes her. Indholdet i en given artikel kan for nylig være blevet ændret, udsat for vandalisme eller ændret af én person, hvis meninger ikke svarer til den eksisterende viden på de relevante områder. Bemærk, at de fleste andre leksika og opslagsværker også har lignende ansvarsfraskrivelser.

Ingen formel evaluering

Der arbejdes på metoder til at udvælge og fremhæve de mest pålidelige versioner af artikler, men det er stadig uden garanti. Et aktiv fællesskab af frivillige bidragsydere bruger værktøjer såsom Speciel:Seneste ændringer og Speciel:Nye sider til at overvåge nyt og skiftende indhold, men Wiki Blokhus bedømmes ikke systematisk af fagfolk eller uddannede på de enkelte områder. Selv om læsere kan korrigere fejl, fjerne fejlagtige anvisninger eller engagere sig i uformel evaluering af indholdet i artikler, har de ikke nogen juridisk forpligtelse til at gøre det. Alle oplysninger fundet på siden gives uden nogen form for implicit garanti vedrørende korrekthed eller brugbarhed i forhold til noget som helst formål eller anvendelse. Selv artikler, der er blevet undersøgt af en uformel evaluering eller været igennem processen for fremragende artikler kan have gennemgået en nådesløs redigering kort før de bliver læst.

Ingen af de enkelte skribenter, udgiverne, bidragyderne, samarbejdspartnerne, administratorerne, udviklerne, systemoperatørerne, vandalerne, sponsorerne af Wiki Blokhus eller nogen som helst anden person eller virksomhed med tilknytning til Wiki Blokhus, på hvilken måde det end måtte være, kan drages til ansvar for resultaterne eller afledte konsekvenserne af ethvert forsøg på at anvende informationer og eventuelle unøjagtige eller injurierende oplysninger, der præsenteres på eller er forbundet med disse websider, eller som nås via links derfra. Enhver brug af oplysninger, uanset om der måtte forekomme unøjagtig eller skødesløs information, vil udelukkende være på eget ansvar.

Ingen kontrakt; begrænset licens

Oplysninger fra Wiki Blokhus stilles gratis og frivilligt til rådighed, og der findes ikke nogen form for aftale eller kontrakt mellem dig og ejerne eller brugerne af Wiki Blokhus, ejerne af serverne som huser Wiki Blokhus, de enkelte Wiki Blokhus bidragydere, nogen som helst af projektets administratorer, system-operatører eller andre, der på en eller anden måde er forbundet med dette projekt eller dets søsterprojekter, der kan begrunde retskrav fra dig direkte. Der gives en begrænset ret til at kopiere fra denne webside, men det skaber ikke og det omfatter ikke noget som helst kontraktlige eller ekstrakontraktlige erstatningsansvarlige forpligtelser på Wiki Blokhus' sider eller for nogen af dets repræsentanter, medlemmer, organisationer eller andre brugere.

Der er ingen aftale eller forståelse mellem dig og Wiki Blokhus vedrørende din brug eller ændring af oplysningerne ud over Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported (CC-BY-SA 3.0), ligeledes er ingen på Wiki Blokhus ansvarlig, hvis nogen skulle ændre, redigere, modificere eller fjerne nogen af de oplysninger du måtte lægge ind på Wiki Blokhus eller nogen af dens tilknyttede projekter.

Varemærker

Alle varemærker, servicemærker, fællesmærker, designrettigheder eller lignende rettigheder, der er nævnt, som anvendes eller som refereres til i artiklerne på Wiki Blokhus tilhører deres respektive ejere. Deres anvendelse på Wiki Blokhus er ikke ensbetydende med, at de kan bruges til ethvert andet formål end for den samme eller en lignende informativ brug som påtænkt af de oprindelige forfatterne af artiklerne på Wiki Blokhus under licensen Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported (CC-BY-SA 3.0). Medmindre andet er anført, er Wiki Blokhus eller Wikimedia hverken støttet eller tilknyttet nogen af indehaverne af sådanne rettigheder, og kan ikke give nogen tilladelse til at bruge ethvert andet beskyttet materiale. Brug af sådanne eller lignende immatrial ejendom er på eget ansvar.

Personlige rettigheder

Wiki Blokhus kan indeholde billeder eller motiver, der viser én eller flere genkendelige, nulevende eller nyligt afdøde personer, som i nogle lande, delstater eller retskredse, kan være begrænset af den lokale lovgivning om beskyttelse af privatlivets fred. Disse regler er uafhængige af billedets ophavsretslige status. Inden denne type indhold benyttes, skal det sikres, at de gældende regler om beskyttelse af privatlivets fred ikke overtrædes og man har ret til at bruge indholdet i henhold til den lovgivning, som gælder for den planlagte anvendelse. Brugerne er alene ansvarlig for at sikre, at andres privatliv og rettigheder ikke krænkes.

Jurisdiktion og lovligheden af indholdet

Offentliggørelse af oplysninger, der findes på Wiki Blokhus, kan være i strid med lovgivningen i det land eller den jurisdiktion, hvor læseren ser disse oplysninger. Informationerne på Wiki Blokhus er lagret på servere i Danmark og i staten Florida i Amerikas Forenede Stater (USA) og vedligeholdes med henvisning til de beskyttelser, der ydes i henhold til den lokale og føderale lovgivning. Informationerne er sikret i medfør af De Forenede Staters grundlovs første tilføjelse og af De Forenede Nationers universelle erklæring om menneskerettighederne. Loven i dit land eller juristiktion anerkender muligvis ikke den samme form for omfattende beskyttelse af retten til at tale og skrive som De Forenede Staters love eller De Forenede Nationers Charter. Wiki Blokhus tilskynder ikke til overtrædelse af nogen lov og kan i den sammenhæng ikke gøres ansvarlig for eventuelle overtrædelser af sådanne love, i forbindelse med at du linker til dette domæne, reproducerer eller genbruger nogen af de oplysninger, der findes her, på nogen som helst måde.

Ingen professionel rådgivning

Hvis du har behov for særlig rådgivning (for eksempel af medicinsk, juridisk eller finansiel eller økonomisk art) bedes du opsøge en professionel kyndig, som har ret til at drive virksomhed eller som har specialviden på det område. Læs Wiki Blokhus:Risikoforbehold, Wiki Blokhus:Lægelige forbehold og Wiki Blokhus:Juridiske forbehold angående specifikke forbehold.