Pirupshvarre

Fra Wiki Blokhus
Skift til: Navigation, Søgning

Pirupshvarre er en gammel kendt lokalitet.

Pirups Hvarre. Gammet kort
I Chr. V's matrikel fra 1686 findes under Pirupshvarre 6 "huse", som var fæstet under under Thøger Larsen til Rødslet. Herregården Rødslet lå indtil 1940, hvor i dag Aalborg lufthavn ligger. Den tyske værnemagt nedlagde ejendommen og inddrog arealerne til en ny lufthavn.

Navnet optræder f.eks også på Videnskabernes Selskabs kort fra 1791.

Første del af navnet betyder efter almindelig navnetraditon "Pier's rob", eller "Pers rydning", altså en rydning af skov, hvor flere gårde efterhånden etablerede sig og Pirup opstod.

Anden del af navnet, hvarre, tolkes forskelligt.

Den sandsynlige udlægning er marker indrammet af klitter. Dette er i overensstemmelse med Blokhus området, der i Hvetbo Herreds tingbog 1631 nævnes som Hune Hvarre. Længere sydpå langs kysten finder vi et lignende område, Tranum Hvarre.

En anden udlægning er: En hvarre er en vej gennem klitterne til stranden.

Begge tolkninger passer for så vidt udmærket på Pirupshvarre, hvor der tidligere fandtes dyrkede marker omgivet af klitterne.

Forfatteren Meïr Aron Goldsshmidt, der et par gange gæstede området, giver en tredie udlægning af ordet "hvarre": "Ordet Hvarre betyder Vending, Bøjning (jvfr. Solhverv), og Pirups Hvarre er oprindelig : det Sted ud for Pirup, hvor Stranden gjør en Bøjning".

I dag ses markerne i terrænet som brakmarker eller som græsmarker til heste.

Fra gammel tid har der også eksisteret en vej gennem klitterne til havet. Den kendes i dag som "Hulvejen" gennem skrænten ved "Lien."


Strandfogedgaarden. Maleri af Vedel Tage Egebæk, 1943. 88 x 118
Vedel Tage Egebæk havde sommerhus nær Strandfogedgården i Pirupshvarre og maled flere billeder herfra. Hans familie har stadig (2015) sommerhuset.
Strandfogedgaarden i Pirupshvarre. Maleri af Axel P. Jensen
Maleren Axel P. Jensen boede på Lien i Pirupshvarre og malede mange partier herfra. Bl.a. af Strandfogedgården i Pirupshvarre.