Park Allé

Fra Wiki Blokhus
Skift til: Navigation, Søgning

De tidlige sommerhusejere på Tornmarken må have haft en udpræget humoristisk sans. Mange af vej- og husnavnene bærer præg af dejlig jysk lune.

Navnesliltet til det oprindelige sommerhus "Fidusia" sidder stadig på det nye hus bygget 2011 på samme grund.
Området er udstykket i 1950'erne fra Søren Peter Nielsens gård. Se Søren Petersvej. En af de første grundejere hed (fornavn mangler) Winterbo. Han havde været ansat på bryggerierne Carlsberg (Hof) og Tuborg i København samt på Park bryggeriet i Aalborg. Som en hentydning dertil døbte han sit sommerhus på Tornmarken "HuPaTu" (=Hof-Park-Tuborg).

Dengang havde vejene ingen navne. Sommerhusenes adresser var alene husenes navne. Postvæsnet kunne besørge breve alene efter adressen husets navn + "Blokhus". Se mere om dette under opslaget Sommerhusnavne.

Nogle år senere, da beboerne i kvarteret blev bedt om at komme ned forslag til vejnavne, erklærede han, at vejen skulle hedde "Park Allé" efter det bryggeri, han nu arbejdede på. Bryggeriet stille to kasser øl til rådighed for beboerne ved en vejfest, der blev holdt i anledning af "vejdåben".