Melsletten

Fra Wiki Blokhus
Skift til: Navigation, Søgning

Melsletten er i dag et fladt grønt område, oprindeligt udlagt til landbrug midt i Blokhus Klitplantage. I dag er der ingen huse, og skovens folk kalder den almindeligvis blot "marken".

Men før Blokhus plantage blev anlagt sidst i 1800-tallet, lå der her tre små landbrug.

Hele det bakkede klitterræn, der nu er bevokset, bestod dengang af små lodder, der ejedes af fattige klitboer.

Disse små sandlodder kunne højst give føde til en enkelt ko eller to og et par får. Der lå omkring en halv snes af den slags små landbrug.

De gamle stednavne i skoven fortæller om dem.

Staten opkøbte i slutningen af 1800-tallet ca. 1100 tdr. land. Jorden skulle beplantes for at stoppe de store problemer med sandflugt.

Ved jordopkøbene fulgte husene i området med. Husene fortsatte med at tjene som beboelse for klitboerne i deres levetid. Melsletten er et godt eksempel på sådan en bebyggelse. Men nu er alle huse fjernet.

På vejen gennem skoven fra Hune til Blokhus ses i dag på højre hånd tre åbne pladser eller lysninger i plantagen. De benyttes i dag til parkerings- og rastepladser. Pladserne bliver i dag oftest brugt, når man ønsker at gå på oplevelse i skoven, eller nyde sin madkurv.

Begge pladser er ligeledes opstået ved, at der oprindeligt lå huse på stedet.