Lissen Røtkjær

Fra Wiki Blokhus
Skift til: Navigation, Søgning

Lissen Røtkjær. Født 1954. Har siden 2016 boet i Hune.

Kunstneren Lissen Røtkjær, 2018
Lissen Røtkjær har medicinsk embedseksamen 1980, men holdt kun til ”mosten” i 8 år, herefter - i forbindelse med familiær krise - indlagt på nervesanatoriet Vejlefjord, hvor hun begyndte at tegne og male. Efterfølgende pensioneret. Fulgt Vibeke Skovs Kunstterapiuddannelse fra 1990-91 og har siden snuset til et hav af alternative behandlingsformer og selvudviklingsmetoder. Mediterer i perioder, ligesom hun finder vej til den gode danske folkekirkes gudstjenester, når hun har brug for et ”tegn fra oven”. Finder også disse tegn i hverdagen og i drømmene, som er en vigtig del af hendes liv. Hun hævder, at hendes indre liv er mindst lige så vigtigt som det ydre. Forankring i det indre liv er det bedste værn mod det ydre livs storme, som både kan kaste én op i skyerne og ned i kulkælderen.

Hun opfatter sig selv som troende – men tror på det, der passer ind i den virkelighed, hun selv kan mærke, og som er sand for hende, uafhængig af evt. tilknytning til etableret religion. Når der f.eks. opstår ”synkronicitet” – sammenfald af begivenheder, som inspirerer hende til at gå i samme retning, tager hun det som tegn på, at hun er i flow, at hun er, hvor hun skal være, et sted imellem Egoets vilje og Egoets villighed til at lytte til Sjælen/Universet. Jeg oplever mere og mere i mit liv at blive hjulpet fra ”den anden side” med inspiration til at handle, hvad enten det nu er ud i virkeligheden eller det er inspiration til at komme videre med mine billeder og tekster, og det er dejligt – og det bekræfter endnu en gang, hvad jeg allerede ”ved”, nemlig at der eksisterer et fortløbende eller evigt liv, et liv ”bag ved” livet så at sige, som ikke afbrydes af kroppens død.

Lissen Røtkjær maler først og fremmest, forsin egen fornøjelses – og nødvendigheds - skyld. Hun maler ofte i serier, ikke fordi hun planlægger det, men fordi skabelsen af det første billede bringer mere med sig, end hun på nogen måde kunne ane på forhånd. Det er billedserien ”Dualitet – fra vugge til grav” et godt eksempel på. Hun kalder det ”inspirationen”, når hjælpen fra ”den anden side” og får utrolig mange erkendelser undervejs i skabelsen af et billede omkring menneskelivet, dets bestanddele og hvad det hele går ud på. Da hun umuligt kan formidle alt dette alene ved hjælp af billedsiden, tager hun gerne ud og fortæller om billederne og deres tilblivelse, f.eks. i forbindelse med en udstilling.

Lissen Røtkjær ”tror” på det gode – men også på, at vi kan komme til at tage ”den forkerte vej” ind imellem. Hvilket jo faktisk er forudsætningen for al læring. Så hendes opfordring til alle må være: At kækt kaste sig ud i udfordringerne, efterhånden som de dukker op i – men endelig have øjne og ører åbne for livets/universets svar på vores valg af handling. For herefter at korrigere retningen.

Det, Lissen Røtkjær nyder allermest er, når det, der foregår på lærredet eller i det skrevne, går hånd i hånd med hendes drømme og det, der foregår i den fysiske virkelighed, når det hele blander sig sammen og følger hinanden som perler på en snor. For hende er alle virkeligheder lige værdige og lige vigtige.


Værker:

2009: Digtsamlingen ”Hjertets fødsel – en selvudviklingsodyssé”. Digtene skrevet på baggrund af bagsidetegningserier, en kunstterapeutisk metode til at lade underbevidstheden komme til orde.

2011: Udsmykningen i Han Herreds Egnssamlings hus i Tranum.

2015: Antologien ”Hver fugl synger…". Medredaktør på bogen og selv bidragyder sammen med de 26 andre forfattere med tilknytning til Jammerbugten.

2017, forsommeren: Billedserien ”Dualitet – fra vugge til grav” påbegyndt. Billederne er malet med akryl på lærred ca. i størrelsen 1 gange 1,3 meter. De første 2 billeder er malet, der bliver sandsynligvis 5 mere. Disse billeder kommer alle med i Ida Publishing, efterhånden som de bliver færdige.

2018, i løbet af foråret udgives: Bogen ”Hjertets fødsel – kort fortalt”, bestående af et udpluk af billedsiden til den oprindelige digtsamling med tilhørende korte tekster. Udvalgte billeder og tekster fra denne bog findes her på [www.idapublishing.shop].

Lissen Røtkjær kan kontaktes på livetsmagi@outlook.dk. Læs se mere på [www.livetsmagi.dk].