Hvarre

Fra Wiki Blokhus
Skift til: Navigation, Søgning

En del sted- og egennavne i Blokhusområdet indeholder ordet "hvarre", bl.a. Pirupshvarre, Hvarregården og familienavnet Hvarregaard.

Betgydningen af ordet "hvarre", tolkes forskelligt.

Den sandsynlige udlægning er marker indrammet af klitter. Dette er i overensstemmelse med Blokhus området, der i Hvetbo Herreds tingbog 1631 nævnes som Hune Hvarre. Længere sydpå langs kysten finder vi et lignende område, Tranum Hvarre.

En anden udlægning er: En hvarre er en vej gennem klitterne til stranden.

Begge tolkninger passer for så vidt udmærket på Pirupshvarre, hvor der tidligere fandtes dyrkede marker omgivet af klitterne.

Forfatteren Meïr Aron Goldsshmidt, der et par gange gæstede området, giver en tredie udlægning af ordet "hvarre": "Ordet Hvarre betyder Vending, Bøjning (jvfr. Solhverv), og Pirups Hvarre er oprindelig : det Sted ud for Pirup, hvor Stranden gjør en Bøjning".