Hune Kro

Fra Wiki Blokhus
Skift til: Navigation, Søgning
Hune gammel kro o.1924

Hune gammel kro o.1924, som nu forlængst er forsvunden.

Kromanden lagde gratis lokaler til sparekassen som åbnede d. 25-8-1867. Der var kontordag hver torsdag fra klokken 1 - 3 på kroen. Og folk var flink til at spare, så bestyrelsen vedtog at anskaffe et pengeskrin, en stor jernkiste, som blev lavet hos en smedemester i København, for 45 rigsdaler.

Foruden kro og sparekasse var der mejeri og købmandsforretning.

Billedet, der er taget af fotograf Marie Holst, Pandrup, ca. 1898, viser Hune Kro, der lå ved vejen, der fører fra Kvorup til Fårup/Saltum, eller som der står på vejviseren Aabybro-Løkken. Ud for kroen føres herfra mod vest vejen til Hune og Blokhus.

I 1879 overdrog kirkeejer Bendt Madsen, Vester Brønderslev, Hune Kro til sønnen Examinatus juris Mads Peter Bentzen.

Det var en mangeartet virksomhed, der foregik fra Hune Kro. Udover selve hotel- og krodriften til højre for indgangsdøren, var der til venstre købmandshandel og i den nordlige del af bygningen, var der indrettet mejeri. Endvidere hørte der også landbrug til kroen.

Ved et møde i kroen i 1867 stiftedes Hvetbo Herreds Spare- og Lånekasse og kroejer M. P. Bentzen valgtes som bogholder for den nystiftede sparekasse. Han stillede lokale til rådighed for sparekassen hver torsdag eftermiddag de første 10 år, hvorefter sparekassen i 1877 opførte egen bygning nær kroen på sydsiden ad vejen til Blokhus.