Christian Kjær

Fra Wiki Blokhus
Skift til: Navigation, Søgning

Gamle fotografier viser, at Tobaksfabrikant Kjærs sommerhus blev bygget 1902. Samme år byggede købmand Thellufsen, Pandrup, sommerhus lidt længere tilbage i klitterne. Læs mere om købmand Thellufsen her.

På billedet herover ses tobaksfabrikant Kjærs sommerhus fra sydsiden. Det lå lige over for det gamle arresthus (nu restaurant Hawet) på en stor grund til højre for nedkørslen til stranden med indgangspartiet ud mod vejen og gavlen mod havet. På dets plads ligger i dag Hotel Bellevue:

Det åbne indgangsparti vises forstørret til venstre. Her ses tobaksfabrikant Niels Chr. Kjær, kaldet Christian, født 27.11.1859, død 1913, og hans hustru Henriette Kjær, født Koopmann i Altona 17.6.1872, død i 1947. Den lille dreng er sønnen Ole Christian Kjær, født i Aalborg 6.11.1901, død i januar 1993. De 2 øvrige personer er tjenestepigerne.

Det er tydeligt et sommerbillede. Lille Ole ser ud til at være 1½ år. Eftersom han er født i november 1901, må billedet være fra 1903. Den vejrbidte maling på huset og beplantningen tæt ved soklen lader formode, at det er husets anden sommer.