Blokhus Sildelaug

Fra Wiki Blokhus
Skift til: Navigation, Søgning

Blokhus Sildelaug var et selskabeligt laug, der i 1960'erne havde til huse i Strandingskroen. Alle nye medlemmer skulle ved indmeldelsen skrive en historie, som de huskede fra det gamle Blokhus.

Blandt reglerne i sildelauget var, at der skulle være ro, når der blev fortalt historier. Hvis man lavede for megen støj, var straffen, at man skulle sidde på en stol i midten og spise 10 rå (ubehandlede) sild, der hver blev skyllet end med én dram i alles påsyn.