Bisgaardsvej

Fra Wiki Blokhus
Skift til: Navigation, Søgning

Bisgaardsvej har navn efter sparekassedirektør Niels Chr. Pedersen Bisgaard, som ejede gården Bisgaard, der er beliggende på Blokhusvej i Pandrup.

Stuehuset til Bisgaard ved Aalborgvej.
Gården er allerede nævnt i 1562 og var før reformationen underlagt Børglum bispestol.

I 1855 fandt man under udgravning af en gammel byggeplads i gården "Pandrupstenen", som er den runesten, som nu bevares i Jetsmark Kirkes våbenhus.

Niels Chr. Pedersen Bisgaard var initiativtager til anlæggelsen af Pandrup lystanlæg, som blev anlagt, hvor der tidligere var grusgrav.

I 1920 havde han købt den sydlige del af Løkkenbanens gamle grusgrav, hvor man havde hentet grus i store mængder til anlæggelsen af Hjørring-Løkken-Aabybro-banen. Et par år senere fik han hele grusgraven, dvs. 4½ tdr. land skænket eller købt, og han gik straks i gang med at omdanne de øde arealer til et smukt anlæg.

I 1922 blev der på et møde i Pandrup stiftet et aktieselskab under navnet Pandrup Lystanlæg med Petersen Bisgaard som formand så længe han ønskede at være det. Da han i 1929 afgik ved døden, blev der indsamlet et beløb til et mindesmærke for ham i anlægget.

Ved en højtidelighed Kristi Himmelfartsdag 1930 afsløredes et smukt bronzerelief af Petersen Bisgaard anbragt på den 12.000 pund store natursten, der nogle år forinden var hævet fra bunden af dammen øst for præstegården og ført ned i anlægget. Om denne sten fortæller sagnet, at den er kastet fra Thise Bakke af en Kæmpe. Der blev da indhugget følgende indskrift: ANLAGT 1920. Under relieffet anbragt på modsatte side af stenen er indhugget: N. C. Petersen Bisgaard, Anlæggets skaber.


Niels Chr. Bisgaard byggede villaen ”Bisgaard”, som vejen fik navn efter.