Samarbejdende Lejerforeninger i Vestkystens Klitplantager (SLVK)

Fra Wiki Blokhus
Skift til: Navigation, Søgning

Samarbejdende Lejerforeninger i Vestkystens Klitplantager er en sammenslutning af 5 lejerforeninger på Statens jorder langs den jyske vestkyst. Sammenslutningen blev stiftet på et møde i Blokhus den 11.07.2006 på initiativ af Fleming Friis Larsen, der dengang var formand for Blokhus Klitplantages Lejerforening, (der fra på generalforsamlingen i 2006 skiftede navn til Foreningen Klitplantagen Blokhus).

Formålet var at skabe et fællesskab om at yde modstand mod nogle meget store lejeforhøjelser, der dengang blev pålagt lejere af sommerhuse på Statens h´grunde.

Ved stiftelsen bestod foreningen af lejerforeningerne i følgende klitplantager:

Klitplantagen Vejers og Oxbøl v/ formand Jens Olufsen Klitplantagen Rødhus v/ Jens Folkersen mail: jefo001@foa.dk Klitplantagen Tranum Strand v/ Jørn K. Jensen mail: jkj@freja.dk Fjand Sommerhusforening v/ Suzanne Boldsen mail: suzanne.boldsen@dfdstransport.com Klitplantagen Blokhus v/ Fleming Friis Larsen mail: flemingfl@fanet.dk

Formand for sammenslutningen var fra begyndelsen Jens Folkersen. Fra 2012 overtoges formandsposten af Fleming Friis Larsen, som indtil da havde forestået sekretærfunktionen med udsendelse af dagsordener og referater samt nyhedsbreve.

Første fællesmøde for de fem foreninger blev holdt i oktober 2006.


== Vedtægter for foreningen Samarbejdende Lejerforeninger i Vestkystens Klitplantager ==

  • Foreningens navn er Samarbejdende Lejerforeninger i Vestkystens Klitplantager
  • Foreningens hjemsted er Blokhus, hvis lejerforening samtidig er sekretariat for SLVK.
  • Som medlem kan optages en lejerforening af sommerhusgrundlejere i Statens Klitplantager på Jyllands Vestkyst.
  • Foreningens formål er et samarbejde mellem Vestkystens Klitplantagers Lejerforeninger, hvor disse har fælles opgaver, problemer eller interesser. Det være sig i forholdet til offentlige myndigheder, grundejer (udlejer), leverandører, o.a.
  • Foreningens ledelse består af en bestyrelse af formændene for de tilsluttede lejerforeninger. Bestyrelsen vælger selv sin formand. Formanden indkalder bestyrelsen til møde mindst 2 gange om året eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. * * Beslutninger kan kun tages ved énstemmighed.
  • Foreningen opkræver intet kontingent, idet alle nødvendige udgifter afholdes af de enkelte lejerforeninger..
  • Ændring af vedtægterne kan ske efter reglerne i paragraf 5.
  • Opløsning af foreningen kan ske ved simpelt flertal.
  • Vedtaget på det stiftende møde i Blokhus den 11-7-2006

Der udsendes ikke generalforsamlingsreferater og der har tilsyndelandende ikke været nogen aktivitet i flere år.