Kanal Blokhus

Fra Wiki Blokhus
Version fra 24. sep 2016, 23:15 af Peter Wendelboe (diskussion | bidrag) Peter Wendelboe (diskussion | bidrag)

(forskel) ←Ældre version | se nuværende version (forskel) | Nyere version→ (forskel)
Skift til: Navigation, Søgning

Kanal Blokhus logo 2016

KanalBlokhus.dk er en lokal netavis, oprettet 1995 (og dermed en af Danmarks ældste).

Da den blev oprettet, var navnet BlokhusBy.dk, i 2003 antoges navnet BlokhusKlitplantage.dk og navnet KanalBlokhus blev tilføjet 2016.

Siden blev oprindelig oprettet i 1995 i samarbejde med den daværende ejer af Blokhus Camping, Leif Ostenfeldt. Det var en af verdens første hjemmesider for et lokalsamfund, og sidens idé, opbygning og indhold blev forbillede for talrige lokale nyhedssider verden over. Da Leif Ostenfeldt i 2003 solgte campingpladsen, blev hjemmesiden videreført med særlig interesse for Blokhus Klitplantage og i dagene omkring generalforsamlingen i Lejerforeningen i Blokhus Klitplantage 2003 blev den overdraget til brug for medlemmerne i den daværende Blokhus Klitplantages Lejerforening med det formål, at de med password kunne få adgang til foreningens arkiv og desuden tilmelde sig et nyhedsbrev, der ville kunne effektivisere foreningens informationsniveau og spare porto.

På de seneste generalforsamlinger havde der været en del utilfredshed med foreningens lave informationsniveau, og på generalforsamlingen i 2003 fortalte undertegnede om mulighederne ved nærværende hjemmeside. Et meget stort flertal (næsten 100%) tilkendegav, at en sådan hjemmeside ville være en god ide, og bestyrelsen lovede at sende sidens adresse ud sammen med referatet fra generalforsamlingen. Dette skete dog ikke!

Foreningens kasserer, Svend Erik Koch, fik dagen efter generalforsamlingen i 2003 en demonstration af administrationsmodulet samt brugernavn og password, som stadig er aktivt (december 2010), hvormed bestyrelsen kan have fuld råderet over alle sidens moduler. Administrationsmodulet har således været stillet til rådighed for foreningen siden juli 2003. Men bestyrelsen har indtil videre besluttet ikke at ville benytte sig af tilbuddet og har derfor ikke deltaget i vedligeholdelsen af siderne.

På generalforsamlingen 2004 havde bestyrelsen ikke sat hjemmesiden på dagsordenen. Men på forespørgsel meddelte daværende formand, Oda Stagsted, at "bestyrelsen havde besluttet selv at oprette en anden hjemmeside uden brug af denne sides administrationsmodul."

Da foreningens beslutningsprotokol er utilgængelig for medlemmerne, har det ikke været muligt at kontrollere, om der virkelig ligger en sådan beslutning, eller om spørgsmålet overhovedet har været drøftet.

Tilsyneladende skete der heller ikke noget som helst i perioden frem til næste generalforsamling, og bestyrelsen havde heller ikke sat hjemmesiden på dagsordenen for generalforsamlingen den 17. juli 2005, hvorfor jeg genfremsatte mit forslag og foreslog, at forsamlingen pålagde bestyrelsen enten at benytte nærværende model eller oprette hjemmeside med de foreslåede faciliteter på anden måde.

Formanden oplyste, at "bestyrelsen i samarbejde med en studerende på AAU arbejdede på at oprette en hjemmeside" og "havde derfor takket nej til PW's tilbud". ' Da foreningens beslutningsprotokol stadig er utilgængelig for medlemmerne, har det ikke været muligt at kontrollere, om der virkelig ligger en sådan beslutning, eller om spørgsmålet overhovedet har været drøftet.

Hvem den såkaldte "studerende ved AAU er, er aldrig blevet oplyst. Oda Stagsted oplyste endvidere, at foreningen i løbet af få uger ville åbne en hjemmeside med adressen www.bkl.dk. Dette viste sig dog at være noget, Oda Stagsted fandt på i samme øjeblik. Domainet "bkl.dk" er ikke ledigt, og der var ikke på nogen måde truffet forberedelser til at sende en hjemmeside på nettet.

Lejer og specialist på området Rikke Hedehus, Havørns Allé 15 tilbød derfor at være objektiv vurderingsperson i spørgsmålet, hvorefter følgende forslag vedtoges med 32 stemmer for og 2 imod: "Bestyrelsen arbejder videre med oprettelse af en hjemmeside med Rikke Hedehus som konsulent".

Rikke Hedehus er universitetsuddannet it-konsulent. Hun gennemgik i de kommende måneder administrationsmodulet til nærværende side og dets mangeartede faciliteter og anbefalede bestyrelsen at benytte dette. Hun kortlagde i en udførlig rapport til bestyrelsen foreningens behov og anbefalede bestyrelsen at anvende et CMS-system. Hun konkluderede, at denne sides administrationsmodul lå "i den bedre ende". Bestyrelsen udpegede herefter formandens ægtefælle, læge John Stagsted som redaktør og administrator af siden. Men han meddelte i november 2005, at han ikke havde tid. På sit møde den 28. december 2005 vedtog bestyrelsen så, at kassereren Svend Erik Koch skulle oprette en hjemmeside med det bagvendte navn Klitplantagenblokhus.dk og samtidig foreslog man foreningens navn ændret til Foreningen Klitplantagen Blokhus. Siden blev oprettet med Svend Erik Koch som personlig ejer, fuldmægtig og betaler. Dermed havde man afslået at benytte det domainenavn, som allerede af undertegnede var reserveret i foreningens navn i forbindelse med nærværende hjemmeside: www.blokhusklitplantage.dk. Man meddelte i et trykt nyhedsbrev til medlemmerne 17. marts 2006, at den nye side vil gå i luften primo april 2006, og den vil efter det oplyste komme til at indeholde "opdaterede informationer om aktuelle sager".

Svend Erik Kochs hjemmeside har siden 14. februar 2006 kunnet ses på nettet: www.klitplantagenblokhus.dk, - indtil foråret 2008 dog uden de lovede "opdaterede informationer om aktuelle sager". Der er lagt et link til den nye side øverst på denne side. På Svend Erik Kochs side fortaltes det først, at det nye website ville være klar "ultimo marts 2006", og at det vil komme til at indeholde: "Informationer om foreningen generelt, aktiviteter, bestyrelsen, debatside og meget andet".

Der kom dog aldrig "opdaterede informationer om aktuelle sager": De ganske få opdateringer, der siden er set på hjemmesiden, er alle kommet længe efter at informationerne kunne læses på nærværende hjemmeside.

Teknisk blev siden tilsyneladende fremstillet med Microsoft Frontpage, som mange børn benytter til fremstilling af hobbyhjemmesider. Dette gjorde opdateringen tung og langsom. Samtidig gjorde typografi, tekstombrydning og farveholdning i begyndelsen Svend Erik Kochs hjemmeside meget vanskelig at læse. Den meget mørkegrønne bundfarve, der fra begyndelsen skæmmede siden, blev dog udskiftet med en neutral, hvid farve den 29. november 2006, efter at siden havde været helt forsvundet i 10 dage.

Foreningens navn fremgik frem til 15. november 2007 ikke af den nye hjemmeside og det fortælles stadig ikke (juli 2009), hvem der er redaktør. Men selve domainenavnet ejedes frem til 11. september 2008 af kassereren Svend Erik Koch. Han købte personligt webhotellet den 7. januar 2006 hos firmaet "Internet 123" for næsten det dobbelte af, hvad nærværende side koster, og med halvt så meget serverplads. Svend Erik Koch stod stadig indtil 11. september 2008 personligt som ejer, fuldmægtig og betaler for hjemmesiden. Men betalingen for den blev posteret på foreningens regnskab ... for 2006 med en overpris på næsten 1000 kr. som der ikke blev redegjort for, og de følgende to år med hhv. 6.541 kr. og 3.394 kr. I alt har foreningen over tre år betalt 11.123 kr. for hjemmesiden. Til sammenligning kan det oplyses, at nærværende hjemmeside i samme tidsrum har kostet 465 kr.

Det forlød, at Sven Erik Koch mod betaling i begyndelsen fik "en bekendt, der ikke er medlem af foreningen" til at hjælpe sig med vedligeholdelsen af siden, og den 14. februar 2006 kl. 08:35:06. kom de første spæde forsøg på en tekst på hjemmesiden. 19. april blev et link til skovstyrelsens hjemmeside tilføjet, men selve siden fremtrådte stadig uden egentlig funktionalitet og indhold, og det var frem, til november 2007 stadig umuligt at melde sig ind via sidens indmeldelsesformular, fordi rubrikkerne til navn og adresse manglede, og menupunktet "Kun for medlemmer" endte stadig blindt. Der var ingen - eller meget få forældede - aktiviteter omtalt på siden, og i ca. 1½ måned efter generalforsamlingen 2006 og nyvalg til bestyrelsen stod stadig den gamle bestyrelse og de gamle vedtægter på hjemmesiden (indtil 1. september 2006).

På generalforsamlingen den 16. juli 2006 oplyste den nu afgåede formand, Oda Stagsted, at hun havde ansvaret for hjemmesiden. Det var i øvrigt det eneste ansvarsområde, hun havde haft i det forgangne år. Hendes formandsberetning var på mindre end 20 sekunder: " - Med hensyn til mit område, da har vi takket nej til Peter Wendelboes hjemmeside, og vi har etableret vores egen, som hedder Klitplantagenblokhus.dk. Og jeg synes, den opfylder de mål, som vi havde i bestyrelsen for en hjemmeside: enkel og overskuelig," sagde hun. Det var alt, hvad Oda Stagsted sagde på generalforsamlingen.

Tilføjet 15. november 2007 kl. 20.21: Foreningen har torsdag den 15. november 2007 kl. 17:35:05 åbnet en helt ny hjemmeside hos ny udbyder af webhotel og med nyt layout og CMS-system. Lay-out og CMS-system er tilsyneladende udviklet af strandfoged Bent Chr. Pristed, Grønhøj og Pirrupshvarre Strandlen, der også driver firmaet JESnet.dk, og som desuden virker som kunstner. Der er dog tilsyneladende ikke kommet flere informationer på den nye side og Bent Chr. Pristeds CMS-system ser ud til at have ret begrænsede muligheder i forhold til det system, som styrer nærværende sider, og som bestyrelsen har haft gratis til rådighed i mere end 6 år. Desuden er der en række tekniske uhensigtsmæssigheder i Bent Chr. Pristeds system. Jeg har derfor dags dato lavet en demo af de nye sider, som fungerer i SmartCMS. Den kan bestyrelsen og andre interesserede gratis prøve af her: http://www.smartcms.dk.webhotel19.webhosting.dk/user/klitplantagen2007/

Tilføjet 1. maj 2008 kl. 09.16: I de seneste måneder har strandfoged Bent Chr. Pristed med nogen flid på vegne af foreningens næstformand, Jørn Clausen, opdateret Svend Erik Kochs hjemmeside med en række sporadiske og udaterede oplysninger om udvalgte aktiviteter.

Tilføjet 11. september 2008 kl. 15.22: Svend Erik Koch har i dag overdraget domænenavnet klitplantagenblokhus.dk til Foreningen Klitplantagen Blokhus.

Tilføjet 18. juli 2008 kl. 16.02: Utilfredshed med denne hjemmeside På på generalforsamlingen den 18.07.09 kommenterede formanden, Fleming Friis Larsen, flere gange i stærke vendinger og med flammer i blikket indholdet af nærværende hjemmeside. Specielt var han utilfreds med, at redaktøren havde bedt om "aktindsigt" hos Skov- og Naturstyrelsen. "Aktindsigten" bestod efter Fleming Friis Larsens oplysninger i, at undertegnede den 15. juli havde ringet til skovrider Peter Kærn på Skov- og Naturstyrelsens kontor i Skagen og bedt om at få tilsendt en kopi af det brev, som alle sommerhusejere i netop den uge ville få vedr. miljøministerens forslag om salg af statens grunde i plantagen. Jeg fik nemlig i den uge ikke brevpost på grund af skiftende adresser. Peter Kærn henviste til Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside, hvor brevet allerede var lagt ud. Derfra blev det hentet og bragt på forsiden af denne hjemmeside. Brevet blev kke bragt på bestyrelsens egen hjemmeside.

Fleming Friis Larsen redegjorde ikke, hvorfor jeg ikke måtte få det omtalte brev, og hvilken skade der kunne ske ved, at det blev offentliggjort på nærværende hjemmeside. Men han fremlagde en udtalelse, som han ønskede at forsamlingen kunne stemme for: