Første badeby

Fra Wiki Blokhus
Skift til: Navigation, Søgning

Det er gennem mange år i litteraturen blevet fastslået, at Blokhus var stedet, hvor Vestkystturismen begyndte i 1865, efter at forfatteren Aron Meïr Goldschmidt besøgte stedet og badede i Vesterhavet.

Forfatteren skulle efter sigende være den første, der offentligt bekendtgjorde, at man kunne bade direkte i Vesterhavets bølger.

Gennem årene har dette været nævnt i en række bøger og aviser, bl.a. i Turistbogen for Danmark, der udkom i 1914.

Her står der følgende: ”Blokhus, et gammelt kendt badested, som vistnok var det første af de vestjyske badesteder, som blev opdaget.”

Forfatteren til bogen var betænksom og skrev vistnok, for der KUNNE jo komme andre oplysninger.

Og det gjorde der. Forfatteren Simon Jacobsen fra Løkken kunne i april måned 2022 i artiklen "Løkken kontra Blokhus som ældste badeby nord for Fanø" oplyse, at Løkken er ældste badeby nord for Fanø.

Det er ufatteligt, at der skulle gå langt over 100 år, inden det bliver modsagt, at Blokhus skulle være det ældste badested ved Vestkysten.

Simon Jakobsen har gennemgået de ældste turistguides, rejsehåndbøger for Danmark. Haandbog for rejsende i Kongeriget Danmark og hertugdømmerne Slesvig, Holsteen og Lauenburg fra 1824

Her er kun medtaget ét badested ved Vestkysten, og det er byen Wyk på Føhr, som var dansk på dette tidspunkt.

Wyk blev en badeby i 1819 med badevogne på stranden.

Det næstældste badested ved Vestkysten er på Fanø, hvor der var en eller to badeflåder i 1851, og den første badevogn kom til øen i 1855.

Den engelske rejsebogsforfatter Horace Marryat, der udgav sin rejsebeskrivelse af Danmark i London 1860, beskrev badestedet på Fanø.

Horace Marryat besøgte ikke Blokhus, men Løkken i 1859, hvor han også badede og skrev følgende:

”Hvis man bryder sig om at tælle vindmøller og kirker fra disse højder (Bakken ved Børglum Kloster), så kan man her gøre det, indtil man får ondt i fingrene deraf. Vi fortsætter til Løkken for endnu en gang at bade i det saltede hav og for at få noget middagsmad. Løkken - En lille fiskerby ved sandstranden; pragtfulde badeforhold i et lunefuldt hav, der dog i dag er så blankt som et poleret spejl. At

Vi bestiller vor middag; damerne iførte sig deres badedragt og spadserer iført deres kåber ned til stranden. Vi havde et dejligt bad i det krystalklare vand, et par fiskerbåde, nettene og klitterne bagved lignede et af de smukke malerier af maleren Zeemann i Københavns Galleri.”

Seks år før Aron Meïr Goldschmidt besøgte Blokhus, er det offentligt kendt, at man badede i Vesterhavets bølger ved Løkken.

Det var sikkert heller ikke uden grund, at gæstgiveren på Gæstgivergården i Løkken anskaffede en badevogn, som blev sat på stranden i 1860, hvorfra man kunne bade i Vesterhavet.

Alle badesteder havde på det tidspunkt badevogne, og der må havde været en efterspørgsel efter det i Løkken i 1850’erne. Blokhus fik først sin badevogn fem år senere i 1865.