Erik Norman Sørensen

Fra Wiki Blokhus
Version fra 30. jun 2018, 00:08 af Peter Wendelboe (diskussion | bidrag) Peter Wendelboe (diskussion | bidrag)

(forskel) ←Ældre version | se nuværende version (forskel) | Nyere version→ (forskel)
Skift til: Navigation, Søgning
Erik-Normann-Soerensen01.jpg

Formand for Hune Menighedsråd Normann Sørensen gennem 14 år, som det seneste år også har været oldermand for Blokhus Kanonlaug er pludselig afgået ved døden.

Begravelsen foregår fra Hune kirke torsdag den 7. juni kl. klokken 11:00.

Erik Normann var med fra Kanonlaugets start og fungerede i mange år som dets kassemester og viceoldermand. Sidste år overtog han hvervet som oldermand efter Hubert Klausen.

Han var en kendt ildsjæl i Blokhus og var således også med ved stiftelsen af og gennem alle årene medlem af bestyrelsen for paraplyorganisationen "Blokhus-Hune i Udvikling", som skaffede midler fra forskellige fonde til bl.a. genopførelsen af Blokhus Sømærke og Redningsstation, og som var med ved initiativet til Gateway Blokhus, og til sidst dannede grundlag for stiftelsen af Desitination Blokhus.

Blandt hans mange idéer var bl.a. et forslag om en mini-togbane fra parkeringspladsen ved Mølleplads til Torvet og stranden. Det var dengang, da det så ud til, at turister skulle parkere deres biler helt ude ved Møllevej, fordi en stor del af parkeringspladserne i Blokhus forsvandt til fordel for nybyggerier.

Blandt Erik Normann Sørensens seneste offentlige handlinger var, da han på Kanonlaugets laugsforsamling 10. maj bød 6 nye kanonéraspiranter velkommen i lauget som fuldgyldige kanonérer, og da han 2. pinsedag - den 21. maj gik rundt og fotograferede ved Hune Kirkes udendørs gudstjeneste bag kirken.

31. maj blev han fundet død i sit hjem.

Til Kirkeblad for Hune Sogn skriver Poul Jacobsen og Poul Erik Tranholm-Pedersen følgende mindeord om Erik Normann, der er død.

Erik havde en gang en sentens hængende på opslagstavlen. Den lød noget i retning af: ”Når fornyelsens vinde blæser, er der nogen, der bygger læmure, andre stiller vindmøller op.” Erik hentede megen inspiration og energi af forandringer. Han søgte – og fandt – muligheder, og han gik efter dem. Vanskeligheder og forhindringer var til for at blive overvundet.

Erik var formand for Hune sogns Menighedsråd fra 2004-2017 og var fortsat medlem. Han investerede en enestående arbejdsindsats i Menighedsrådet i alle disse år. Her var Erik med til at sætte mange ting i gang og til at støtte andres initiativregn: Hjemmeside og kirkeblad, deltagelse i vejkirkeprojekt – siden udbygget med cyklekirker, udsmykningsprojekt, pilgrimsherberg, koncerter med ”Unge talenter” og ”Hune Kirkes Musikvenner” for blot at nævne nogle få.

En af Eriks store indsatser var at åbne sognet til og for omverdenen. ”Hvis det er værd at gøre, er det også værd at fortælle om.” Det var hans udgangspunkt for at bruge pressen til at fortælle om store og små begivenheder med udgangspunkt i Hune og Rødhus kirker. Det var vigtigt for Erik at gøre kirken synlig som en aktiv medspiller i samfundet og i ethvert menneskes liv. Men det standsede ikke ved livet i Hune. Hune indgår i større sammenhænge, og samarbejde over sognegrænser og provstigrænser havde hans opmærksomhed. Det gav sig udtryk i hans engagement i Kirkehøjskolen, Distriktsforeningen, Landsforeningen af Menighedsråd, Kirkefondet, Stiftets Informationstjeneste. Alle steder bidrog han med den viden og indsigt, han havde samlet, og han hentede ideer og impulser med hjem til sognet.

Det var ikke altid, at evner og kræfter rakte så langt som visionerne. Ikke alle visioner kunne realiseres, og nogle projekter kuldsejlede. Men på den igen! Nye muligheder giver ny energi. Erik åbnede et vindue, så omverdenen kunne se Hune sogn, og så vi kunne se, at Hune sogn er en værdifuld brik i en større sammenhæng. Må dette vindue forblive åbent.

Æret være Eriks minde.