Elværket i Pirupshvarre

Fra Wiki Blokhus
Version fra 24. apr 2015, 12:49 af Peter Wendelboe (diskussion | bidrag) Peter Wendelboe (diskussion | bidrag)

(forskel) ←Ældre version | se nuværende version (forskel) | Nyere version→ (forskel)
Skift til: Navigation, Søgning
Elværket i Pirupshvarre

Pirupshvarregården

Gården kendes også som sognefogedens gård og lå, hvor der i dag er ridecenter. Omkring 1900 ejedes den af Christian Jensen, der var sognefoged i Hune sogn.

Carl Klitgaard skriver i 1907 om Pirups Hvarre:

"1823 bestod Pirups Hvarre af 6 Huse, og ca. 1836 sammenlagde Skudehandler Baltzer Brix af Blokhus 4 af dem til en Gaard, som senere hen har været ejet af Laurits V. Hoff 1842-57, cand. Phil. M. Th. Henckel 1857-62, H. P. Jansen 1862-72 og derefter af Chr. Jensen. Til Gaarden, hvis Bygninger til dels ere indrettede til Badepensionat, hører et lille Teglværk, som dog ikke drives længere."

Baltzer Brix var i følge skiftet efter ham 2 apr 1842 strandfoged i Pirupshvarre. Kilde: Hvetbo Herred, Hjor-Aalborg amt; Book16a 1840-1846 skpr/dodsam; film 43441

Elværket i Pirupshvarre
Fra en turistvejviser fra omkr. 1900:

Ved Pirups radiumklare Vande

»Pirups Hvarre« Vesterhavsbad ved Blokhus pr. Aabybro, Chr. Jensen; Pirups Hvarre.

Værelser med Pension: Fællesværelse 3-4 Kr. pro persona, enkelt Værelse 4-5 Kr. Udenfor Ferien 10 a 20 Pct. Rabat.

Kl. 6-9 Morgen: The, Kaffe, Jersymælk, Kakao, Havregrød, Franskbrød, Kiks (serveres på Værelset efter Ønske). Kl. 10 Frokost: Varm Ret, koldt Bord, Æg, The, Kaffe. Kl. 2 Middag: 2 Retter, Dessert. Kaffe, med Kager serveres på Loggiaen i Haven (den berømte Vildvins Løvhytte). Kl. 7: Aften: Koldt Bord m.m.

Strand-, Sol- og Luftbade, gratis. Elektrisk Lys fra eget Værk. Vandværk med artesisk Brønd. Septik Tank, W.C. Mørkekammer med Tilbehør og Kabinets Apparat med 6 Dobbeltcasetter. Over 10 Aar gammel hyggelig Have. Tennis, Krocket o.s.v. Motorbaad kan lejes til Udflugter. Billigt Køretøj.

Aabent Maj, Juni, Juli, August, September. Landpost Kl. 10 Fm. Kbhvnspost i Blokhus Kl. 1 Em. Posten afgaar til Aabybro Kl. 3 Em. fra Blokhus. Gode Cykleveje overalt.

Pirups Hvarre ligger umiddelbart ved Stranden, 2 Kilometer nord for Blokhus, og kun 10 Minutter fra den store og vilde Klitformation Bredbjærg (110 Fod høj), af hvis nordre Side der vælder en Kilde frem og danner en lille Bæk ned ad Foden. Til Pirups Hvarre hører en omtrent 3 Kilometer lang Strand, som er den mest ideelle Strand paa hele Vestkysten, hvid, bred, jævn og fast, til Dels græsbevokset, uden Sten, uden mærkelig Ebbe og Flod, og med meget afvekslende, smukke og ejendommeligt formede Klitter, Havbakker og Hedepartier. Havbunden er jævn og farefri, Vandet radiumklart, Bølgernes Brænding med kraftig Virkning. Vanddybden jævnt tiltagende, indtil 1.ste Revle. Ingen Sandflugt.

Her findes også den enestaende, smukke og stejle, Bjærgskrænt »Lien« paa over 100 Fods højde, og kratbevoksede, bestaaende af Glacialformationer, og hvorfra findes en storartet Udsigt over Hav og Strand med prægtige Solnedgange. Spadsereture kan daglig foretages til Blokhus Statsplantage (Naalekrat) ad den prægtige vilde, naturlige Strandpromenade, eller langs Lien. Endvidere kan Spadsereture foretages til Hune Plantage med Naaleskov (20 Minutter), »Hune Kæmpehøje«, »Dommerborg Runestene« samt til andre Oldtidsminder, hvorpaa Egnen er rig.

Læengere udflugter kan foretages til »Rubjerg Knude« og »Lønstrup« mod Nord samt mod Syd til »Slettestrand«, Lang- og Fosdalen ved Sørup Kirke med en hellig Kilde, samt til Svinkløv med Faldet med en mærkværdig Grottekilde, som dukker sig ned i Jorden, endvidere, til den store Vildmose med Sandelsbjerg, der er tilplantet for 20 a 30 Aar siden.

Til Gaarden Pirups Hvarre hører over 100 Tdr. Land Ejendom med Mark og Eng, Mose, Klitter, Hede og ny Naaletræsplantage. Cottager og Villagrunde sælges.

Bedste Forbindelse fra København med Dampskib til Aalborg, - fra det sydlige Jylland', med Jernbane til Aalborg, - fra Aalborg med Fjerritslevbanen til Aabybro, herfra Dagvogn til Pandrup og Vogn Resten af Vejen (10 Kilometer) til Pirups Hvarre eller bedst Vogn helt fra Aabybro. Nordfra eller Øst bedst over Brønderslev.

Kildematerialefra Egnssamlingen. Kildebehandling: Jørgen Jørgensen.