Coldsvej

Fra Wiki Blokhus
Skift til: Navigation, Søgning
Christian Cold med hæderstegn
Coldsvej er opkaldt efter Christian Magdalus Thestrup Cold (1863 – 1934), der byggede sommervillaen Klitstuen. Han var dansk søofficer bl.a. i russisk tjeneste og som førte skib for Østasiatisk Kompagni.

Han blev i 1901 kaptajn, og var i flere år en virksom stabschef i eskadren. I 1905 guvernør i Vestindien og 1908-1921 direktør for Det forenede Dampskibsselskab. Desuden formand for Dampskibsrederiforeningen og medlem af det under 1.verdenskrig oprettede Fragtnævn. 1921-1932 formand for Dansk Røde Kors og fra 1922-1924 udenrigsminister i ministeriet Nergård. Han opnåede at blive slået til Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand, Kommandør af 1. grad 1916, fik Fortjenstmedaljen i guld 1922 og Storkorset 1926.

Se mere her: Klitstuen