Bukke Bruse Broen

Fra Wiki Blokhus
Version fra 7. mar 2022, 11:34 af Wendelboe (diskussion | bidrag) Wendelboe (diskussion | bidrag)

(forskel) ←Ældre version | se nuværende version (forskel) | Nyere version→ (forskel)
Skift til: Navigation, Søgning

Syd for Sletten vest for Blokhus Klitplantage har der i mange år ligget en hyggelig bro over den lille bæk, "Søvands Rende", der på dette sted løber ud i Vesterhavet.

Men i vinteren 2007 henlå den i længere tid som et vrag og hen på foråret forsvandt den pludselig helt. Fjernelsen var - ifølge uofficielle referater fra flere af deltagerne i lejerforeningernes møde med Skov- og Naturstyrelsen i Skagen den 22. januar - sket efter opfordring fra bestyrelsens daværende næstformand. Sagen blev på mødet drøftet under punkt 4 på dagsordenen: "Vejvedligeholdelse – herunder adgangsveje til stranden". Men alt, hvad medlemmerne af lejerforeningen efterfølgende fik at vide fra bestyrelsens side om denne sag, var følgende korte sætning på foreningens hjemmeside: "Nordlig sti til stranden i Blokhus er vanskelig at vedligeholde p.g.a. dens forløb. Skovdistriktet undersøger mulighed for omlægning".

Hvad beboernes repræsentant på mødet havde sagt i den forbindelse, ønskede bestyrelsen ikke at oplyse. Men flere beboere i Blokhus Klitplantage henvendte sig i de kommende måneder gang på gang - dels til deres forenings kontaktmand til skovens myndigheder - og dels på egen hånd uden om bestyrelsen - til plantørens afløser på stedet og til Skovdistriktets hovedkontor i Skagen (nu Skovstyrelsen Vendsyssel) og bad om at få broen genetableret. Men alle henvendelser var resultatløse. Broen blev helt nedtaget før påske 2007... og en genetablering kunne absolut ikke komme på tale.

Dette var meget imod medlemmernes ønsker - specielt beboerne i den sydlige del af plantagen, som på denne måde fik deres spadseretur til vandet lukket. Men medlemmernes ønsker blev ikke inddraget i beslutningen om at fjerne broen, og de fik heller ikke nogen forhåndsmeddelelse om fjernelsen. Broen var bare pludselig væk, og stien nedlagt.

Nogen forklaring kunne beboerne ikke få. Og de kunne ikke få adgang til referatet fra januarmødet mellem lejerforeningen og Naturstyrelsen, hvor foreningens repræsentant ifølge mundtlige referater havde talt for en fjernelse af broen. Alle henvendelser til foreningens bestyrelse blev besvaret med, at "bestyrelsens møder er fortrolige og referater ikke tilgængelige for medlemmene".

Men den 20. juni 2007 ringede en kvindelig beboer alligevel til den ansvarlige skovfoged på styrelsens kontor i Skagen, Torben G. Stæhr, og bad endnu engang om at få broen genetableret.

"- Kan du give blot én god grund til, at vi skulle sætte broen op igen?" spurgte embedsmanden. "- Ja!", svarede kvinden i telefonen. "- Da mine egne børn var små, gik vi altid en tur ad stien langs klitten til vandet. Og når vi kom til den lille bro, legede børnene "Bukke Bruse" og trampede over broen så det rungede og gav genlyd fra de stejle skrænter ned til bækken. Nu - 40 år senere - er det børnebørnene, der er med på turen til bækken og broen. Og nu er det dem, der leger "Bukke Bruse" som deres forældre gjorde det før i tiden. Tabet af broen er tillige tabet af en tradition, der har glædet skovens børn gennem generationer!"

"- Det argument kan jeg ikke stille noget op imod!" sagde den venlige skovfoged i telefonen. "- Jeg er selv bedstefar! Jeg forstår jer! I skal få jeres bro igen!"

Og tidligt om morgenen to dage senere blev den gamle bro genopsat og en splinterny bro bygget nogle meter længere nede mod vandet.

Den gamle og den nye Bukke Bruse Bro
Nu var der pludselig TO broer på stedet.

Broerne blev opsat og genopsat 22. juni 2007 - nøjagtig på 5-måneders dagen for grundlejermødet i Skagen den 22.01.07, hvor lejerforeningens næstformand ifølge mundtlige referater havde ønsket at få den gamle bro fjernet.

Og hvad mere var: Ved den nye bro blev der opsat én af Naturstyrelsens karakteristiske røde pæle med et skilt med broens uofficielle navn, der på denne måde nu blev officielt: "Bukke Bruse Broen". (Skiltet er august 2011 blevet udsat for hærværk, idet ukendte gerningsmænd har søgt at ridse navnet "Bukke Bruse Broen" ud. Men Naturstyrelsen har 03. september 2011 lovet at skifte det beskadigede skilt ud med et nyt. Det nye skilt er dog stadig ikke blevet sat op (marts 2022), da Naturstyrelsen fik bestilt et skilt i forkerte dimensioner, og det åbenbart tager tid at få fremstillet et nyt(!))

Den gamle Bukke Bruse Bro - og senere den nye fra 2007 - er siden fjernet, så nu kun den nye bro fører stien over bækken syd for sletten.